Els beneficis d’aquesta iniciativa van destinats a la Caixa de Solidaritat per fer front a les agressions de l’Estat.

Postals per no Oblidar

No oblidem el que estem vivint, cap a on anem i
a qui han privat injustament la llibertat!