Els beneficis d’aquesta iniciativa van destinats a la Caixa de Solidaritat per fer front a les agressions de l’Estat.

CONTACTE